หนองคาย- กกล.สุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม โครงการ กองทัพบก ร่วมใจต้านภัยหนาว มอบเครื่องกันหนาวแก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียง

5

พ.อ.มงคล  หอทอง รอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พร้องด้วยคณะเดินทางมามอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว  และออกเยี่ยมประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  โดยนำเอาความห่วงใย ของ กองทัพบกต่อประชาชน  กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้สานต่อนโยบาย ในการช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยหนาว  ในพื้นที่ชายแดน  และการช่วยเหลือ ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มีพันธกิจในการป้องกันประเทศ  ได้แก่การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน  การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน/ และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก ซึ่งมุ่งเน้น การช่วยเหลือประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่  และขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน อย่าให้มีการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายหมาย โดยเฉพาะยาเสพติดที่อาจมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน:

ภาพ-ข่าว ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here