หนองคาย- กกล.สุรศักดิ์มนตรี มอบทุนการศึกษา

1

ที่ โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พันเอก มงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้แทน พลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2  มอบทุนการศึกษาตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” ในรูปแบบคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” จำนวน 50 ทุนๆ ละ 8,000 บาท  ให้กับนักเรียนในพื้นที่ จ.หนองคาย จำนวน 5 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนท่าบ่อ, โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม , โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร, โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม, และ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ให้กับนักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย .ของโครงการ “พี่ทหารสานฝัน Inspiration talk ”ประจำปี 2565 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยผู้ที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน50 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวม 400,000 บาท 

โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อย่างเท่าเทียม และสานต่อโครงการ”พี่ทหารสานฝัน” เพื่อช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดน ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติม จึงสนับสนุนคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะออนไลน์ คอร์ส Entrance” โดยมี อาจารย์ ศักดิ์ครินซ์  จงหาญ (ครูนะ) ติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  เป็นวิทยากร มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้มีข้อคิด และมีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตทั้งการเรียน และอนาคตที่ดี ซึ่งโครงการ ” พี่ทหารสานฝัน” เป็นอีกช่องทางที่จะพานักเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

 โดยมี คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน โดยนักเรียนได้เข้าสมัครคอร์สเรียนและได้รับการอนุมัติครบทุกคน คณะครู – อาจารย์ และนักเรียน รู้สึกปลาบปลื้มใจ และขอบคุณกองทัพบก เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้:

ภาพ-ข่าว พันธลภ  แสงทอง(ฤาษีลภ)-เอ๋  ฐนกร  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here