หนองคาย -กกล.สุรศักดิ์มนตรี มอบทุนการศึกษา โครงการ “พี่ทหารสานฝัน” จำนวน 30 ทุน ให้กับนักเรียน รร.ในพื้นที่ชายแดน

4

ที่ โรงเรียนประชาบดีพิทยา อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  พันเอกปฎิวัติ  ชื่นศรี รองผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กรมทหารราบที่ 3)  เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ในพิธีมอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance ของโครงการ “พี่ทหารสานฝัน Inspiration talk ”ประจำปี 2565 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 30 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวม 240,000 บาท

 โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อย่างเท่าเทียม และสานต่อโครงการ”พี่ทหารสานฝัน” เพื่อช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดน ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติม จึงสนับสนุนคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะออนไลน์ คอร์ส Entrance” ซึ่งเป็นบทเรียนของ นายศักด์ครินช์  จงหาญ”ครูนะ” อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับประเทศให้แก่นักเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน ได้เตรียมตัวและศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งโครงการ ” พี่ทหารสานฝัน” เป็นอีกช่องทางที่จะพานักเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้:

ภาพ-ข่าว  พันธลภ  แสงทอง(ฤาษีลภ)ปวีณา  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here