ส.ส.ร้องอธิบดีกรมชลประทานเรื่องแล้งในฤดูฝนของคนสุพรรณบุรี

2

ส.ส.ร้องอธิบดีกรมชลประทานเรื่องแล้งในฤดูฝนของคนสุพรรณบุรี เหตุเกิดที่เขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาทไง I Will Tell You ?

พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับนวัตกรรมการจัดการน้ำของกรมชลประทาน ส.ส.สุพรรณบุรีมาร้องว่าไม่มีน้ำในหน้าฝน แต่ชลประทานเขารู้ก่อนแล้ว เพราะมีนวัตกรรม ที่ เขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาทนะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here