สุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก ตรวจATK เจ้าหน้าที่ ในสังกัดป้องกันโควิด

4

 นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่องอนามัยสาธารณสุขเทศบาลเมืองสวรรคโลก ตั้งจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 และตรวจ ATK ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ครู ในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เนื่องเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวทำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆและมีการพบปะสังสรรค์กัน

เพื่อเป็นการป้องกันและตรวจคัดกรอง โควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ หลังหยุดยาว ทางเทศบาลเมืองสวรรคโลก จึงได้ดำเนินการตรวจคัดกรองATK ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ครู ในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทุกคนก่อนที่จะเข้าทำงาน  ณ เทศบาลเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งผลการตรวจ ATK  เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่พบเชื้อโควิด-19

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here