สุโขทัย ออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ นบพระอัฏฐารศ วัดสะพานหิน

1

 ที่บริเวณวัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 68 รูป โดยนายไมตรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ประกอบพิธี นบพระอัฏฐารศ  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทำพิธีอุ้มพระอัฏฐารศ จำลองนำหน้าพระภิกษุ พร้อมด้วยขบวนมังคละเดินลงมาจากพิมารพระอัฎฐารศ  บนยอดเขาวัดสะพานหิน ความสูง 300 เมตร เพื่อสืบสานประเพณีโบราณที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย   ซึ่งวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์  จังหวัดสุโขทัย ได้จัดงาน ตักบาตรเทโวโรหณะ นบพระอัฏฐารศ วัดสะพานหิน เนื่องในวันออกพรรษา ต่อเนื่องเช่นนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสาน ราชประเพณีโบราณ เสริมสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานบุญยิ่งใหญ่ให้แพร่หลายสู่สายตานักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ภาพ-ข่าว ฤดี สุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here