สุโขทัย อพท.4 คัดเลือกผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

4

นายสุชาติ ทีคะสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร โดยมี พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมศรีวิไลสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

การจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนนำมาต่อยอดและยกระดับให้มีมาตรฐาน และเพื่อส่งเสริมกระบวนการแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  และเกิดการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ ชุมชนในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมในการนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาพัฒนา จะได้รับการต่อยอดและพัฒนาให้เกิดเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 22 ต้นแบบ โดยจะมีการนำต้นแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 22 ต้นแบบ มาดำเนินการทดสอบตลาด ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ ตลาดท่าน้ำรับเสด็จ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยต่อไป

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here