สุโขทัย อบจ.ห่วงใยผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ

2

 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุโขทัย พร้อมด้วยนายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ. นายชรินทร์ ชูบุญ ประธานสภา อบจ.สุโขทัย นายชญานนท์ คีรีมาศทอง สมาชิกสภาฯ เขต อ.คีรีมาศ  ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ที่อยู่อาศัย มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยรวมจำนวน 9 ราย แบ่งเป็นใน ต.โตนด จำนวน 8 ราย   ต.ศรีคีรีมาศ จำนวน 1 ราย โดยมีผู้นำท้องถิ่นนายก อบต.โตนด / นายก อบต.ศรีคีรีมาศ ร่วมลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและครอบครัวในครั้งนี้

   นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย กล่าวว่า ทางอบจ.สุโขทัย ร่วมกับ สปสช. ในนามกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการหรือผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ใน จ.สุโขทัย ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการเดินทางมาเยี่ยมเยียนและตรวยเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในแต่ละครั้งนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ยังทำให้ได้รับรู้ความเดือดร้อนความต้องการเร่งด่วนของผู้สูงอายุและผู้พิการในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here