สุโขทัย องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี จากนั้น องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้กับนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2,500 ผืน เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัยหนาว มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่อไป

  ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยหนาวในจังหวัดสุโขทัย มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 7,392 ครัวเรือน และมีการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวบางส่วน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย องค์กรการกุศล และภาคเอกชน ซึ่งในวันนี้จังหวัดสุโขทัยได้รับสิ่งของพระราชทาน และนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆดังนี้ อำเภอเมืองสุโขทัย 250 คน อำเภอคีรีมาศ 250 คน อำเภอบ้านด่านลานหอย 250 คน อำเภอทุ่งเสลี่ยม 250 คน อำเภอกงไกรลาศ 500 คน อำเภอศรีนคร 250 คน อำเภอศรีสำโรง 250 คน อำเภอศรีสัชนาลัย 250 คน และอำเภอสวรรคโลก 250 คน

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย   

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here