สุโขทัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมในพิธี

 ทั้งนี้ วันที่ 17 มกราคม เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ เห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ต่อทุกข์สุขของประชาชน ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม สร้างศาสนวัตถุ และที่สำคัญได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here