สุโขทัย สุขใจที่เป็นผู้ให้ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบร้องเท้าแก่เด็กนักเรียน

5

สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย นำโดน น.ส.ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  นายกสมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย นำสมาชิก ประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร อุทิศส่วนกุศลแก่สื่อมวลชนในจังหวัดสุโขทัย ที่ล่วงลับไปแล้ว และนำอาหารกลางวันเป็นข้าวมันไก่  ไอศกรีม พร้อมด้วยรองเท้านักเรียน อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนแม่สานสามัคคี ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปประมาณ120 กม.เป็นถิ่นทุรกันดาร มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์หลายชนเผ่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร

นายมนู  พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายสมพงศ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม และมอบทุนการศึกษา มอบร้องเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้แก่นักเรียนใช้แทนคู่เก่าที่ขาดจนใช้ไม่ได้แล้ว มอบกระเป๋าเด็กดีและอุปกรณ์การศึกษา แก่เด็กนัดเรียนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านสันหีบ โรงเรียนแม่สาน และโรงเรียนแม่สานสามัคคี รวมจำนวน 100 คน 

สร้างความสุข ร้อยยิ้ม และความอิ่มอร่อยให้แก่เด็กนักเรียนทั่ง 3 โรงเรียน เป็นอย่างมาก  สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัยพร้อมประสานงานด้านข่าวสารที่ชัดเจน พร้อมรับฟังความคิดเห็น นำเสนอข่าวในทิศทางของสื่อ ตามจุดมุ่งหวังของสมาชิกและสมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย ที่จะเป็น“สื่อดี ศรีสุโขทัย” ต่อไป       

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here