สุโขทัย สมศักดิ์ หนุน นักโทษลอกท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง อ.สวรรคโลก

4

  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะเดินทางไปยัง ณ บริเวณถนนทางแยกพิกุลทอง – บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ในช่วงหน้าฝน โดยในพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตั่งแต่วันที่ 15  สิงหาคม  เป็นต้นมา ได้เกิดฝน ตกหนักสะสม ในพื้นที่ อ.สวรรคโลก ทำให้ท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน และชุมชน อุดตัน มีตะกอนดินปิดกั้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการก่อสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 101 ที่ยังไม่แล้วเสร็จทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ตั้งแต่บริเวณริมถนนซอยพิกุลทองถึงบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก มีประชาชนได้รับความเดือนร้อน จำนวน 40 หลังคาเรือน และบริเวณริมถนนซอยสำนักงานขนส่งจำนวน 25 หลังคาเรือน  

ทาง อ.สวรรคโลกโดย นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรค์โลก ร่วมกับเรือนจำอำเภอสวรรคโลก เทศบาลตำบลในเมือง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณถนนทางแยกพิกุลทอง ถึง บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ต้องขังจากเรือนจำอำเภอสวรรคโล จำนวน 25 นาย มาทำการขุดลอกตะกอนดินเลนที่อุดตัดทอและทางระบายน้ำ ทำให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

  ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว่าการนำตัวนักโทษชั้นดีออกไปทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน นอกเรือนจำ โดยเฉพาะการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เป็นงานบริการช่วยสังคม และเป็นการสร้างโอกาส สร้างงานให้ผู้ต้องขังมีงานทำมีทักษะเพิ่มขึ้น ผู้ต้องขัยยังได้รับค่าแรงอีกด้วย โดยช่วงนี้จากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ เราจึงอยากจะช่วยเร่งบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งตนอยากให้หน่วยงานทั่วประเทศมาจ้างผู้ต้องขัง เพื่อสร้างงานสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here