สุโขทัย รมช.สธ. เสริมพลังให้ อสม. เน้นการทำงานด้วยจิตอาสา สู้ภัยโควิด-19

4

 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กับ อสม. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นายอำเภอกงไกรลาศ และ อสม. จำนวนกว่า 300 คน ร่วมให้การต้อนรับ

  ดร.สาธิต  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังได้ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายกับ อสม. อ.กงไกรลาส จากนั้นได้มอบโล่รางวัลให้แก่ อสม.ในกิจกรรมก้าวลดพุง 100 คน 1,000 ก.ก.ภายใต้โครงการก้าวท้าใจ Season 3 มอบประกาศนียบัตร 1 ตำบล 1 อสม.ต้นแบบออกกำลังกาย มอบเข็ม ATK ในการอบรมอาสาสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมอบอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 จากกรมอนามัย พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมบูธผลงานของ อสม.

  ดร.สาธิต  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังกล่าวด้วยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  อสม.ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศต้นแบบการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเน้นย้ำให้ อสม.ทุกคนทำงานด้วยอุดมการณ์จิตอาสา อสม. เพื่อสู้ภัยโควิด-19  ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย มีอาสาสมัครสาธารณสุข 12,835 คน กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้านและชุมชน เฉลี่ย อสม. 1 คน ดูแลประชาชน 15-17 หลังคาเรือน ทำหน้าที่หมอคนที่ 1 อย่างมีคุณภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สามารถดูแลประชาชนแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน

ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here