สุโขทัย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 1 รายจากคัสเตอร์ตลองกระจง

13

สถานการณ์โควิด 19 ในจังหวัดสุโขทัย มีทีท่าจะลดลง แต่ก็ยังหน้าเป็นห่วงในกลุ่มคัสเคอร์คลองกระจงที่มีการลดน้ำดำหัวกันในช่วงวันหยุดยาวในวันสงกรานต์ ที่ผ่านมา ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 7 รายแล้วที่ติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มคัสเตอรลดน้ำดำหัวคลองกระจงนี้

สุโขทัย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 1 รายจากคัสเตอร์ตลองกระจง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ในการระบาดระลอก 3ในจังหวัดสุโขทัยว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันนี้ มีเพิ่ม 1 ราย รวมทั้งหมด 103 ราย รักษาหายแล้ว 82 ราย กำลังรักษา 19 ราย เสียชีวิต 2 ราย  ตรวจหาเชื้อ 5,552 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 5,449 ราย

สุโขทัย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 1 รายจากคัสเตอร์ตลองกระจง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสุโขทัยเยอะสุด 10 ราย ในส่วนของความกังวลของประชาชนในการระบาดขอโควิด 19 ในกลุ่มคัสเตอร์ลดน้ำดำหัวคลองกระจนนั้น นายแพทย์ปองพล กล่าวว่า ในกลุ่มลดน้ำดำหัวคลองกระจนนั้น จะมีคัสเตอร์ทั้งหมด 26 ราย มีผลเป็นบวกหรือผลโควิด 19 รวม 7 ราย ส่วนอีก 19 รายนั้นทางสาธารณสุขได้ตรวจหาเชื้อแล้ว ยังไม่พบเชื้อ ตอนนี้ได้ให้กักตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วันซึ่งจะพ้นระยะ 14 วันประมาณกลางเดือนนี้ และเมื่อกักตัวครบ 14 วันแล้วก็จะมีการตรวจหาเชื้อซ้ำอีก ซึ่งทั้ง 19 รายที่เสี่ยงสูงนี้จะอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  จึงขอให้พี่น้องประชาชน ใน ตำบลคลองกระจงและในอำเภอสวรรคโลก วางใจได้ว่าคัสเตอร์คลองกระจงอาจมีเพิ่มแต่ไม่นามากเนื่องจากเราสามารถควบคุมได้

สุโขทัย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 1 รายจากคัสเตอร์ตลองกระจง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

  สวนกรณีคัสเตอร์คาเฟเดอร์ทรีนั้น จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากร้านอาหารดังกล่าวนั้นมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 54 ราย จากในงานเลี้ยงจำนวน 18 ราย และแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดอีก 36 ราย  แยกเป็นที่รักษาตัวอยู่ตาม รพ.ภายใน จังหวัดสุโขทัย จำนวน 54 ราย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 บางส่วนได้รักษาหายและสามารถกับบ้านได้จำนวน 47 ราย แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงต้องให้การรักษาในโรงพยาบาลอยู่ในขณะนี้จำนวน 7 ราย

สุโขทัย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 1 รายจากคัสเตอร์ตลองกระจง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

  นายแพทย์ปองพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ยังกล่าวถึง การลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า ประชาชนชาวสุโขทัย สามารถลงทะเบียนฉีกวัคซีนโควิด 19 ได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม แต่ถ้าหากว่าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมือถือที่รองรับแอปพลิเคชั่นได้ ก็ยังสามารถโทรศัพท์ ไปจองได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้านได้ อยู่อำเภอไหนก็ไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอได้ รวมถึง ยังมี รพ.สต.118 แห่งใกล้บ้านอีก หรือไม่สะดวกเราก็ยังมีอีกวิธีที่สะดวกที่สุดคือการแจ้งกับ อสม.ที่ดูแลครอบครัวเรา ซึ่ง อสม.ทั้งจังหวัดจะรับแจ้งแล้วส่งรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านแทน การมีภูมิคุ้มกัน ก็เพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักเพื่อครอบครัว เพื่อสังคม การที่เราจะหยุดโควิด 19 ได้ก็คือการฉีดวัคซีน โควิด 19 ทุกคน

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here