สุโขทัย มหาสังฆทานช่วยเหลือพระในช่วง โควิด 19

15

 พระครูสุเมธพัฒโนทัย ( สุรเมโธ)เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดไทยชุมพล พร้อมด้วย พระปลัดวัฒนา รก.จร.วัดพลายชุมพล จัดทำมหาสังฆทาน  วัดช่วยวัดช่วยเหลือพระในช่วง โควิด 19 จัดชุดยังชีพประกอบด้วย น้ำดื่ม  บะหมี่ถึงสำเร็จรูป  ปลากระป๋อง   ข้าวสาร 5 กิโลกรัม   ถวายเป็นสังฆทานให้วัดในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย  ซึ่งมีวัดจำนวน  47 วัด 13 สำนักสงฆ์ รวม 60 ชุดเป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในจังหวัดสุโขทัยขณะนี้ โดยทำการมอบสังฆทานข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้แก่  พระเลขานุการเจ้าคณะตำบล 9 ตำบลในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย รับมอบไปถวายวัดต่างๆในเขตตำบลของอำเภอเมืองสุโขทัย ต่อไป

  พระครูสุเมธพัฒโนทัย ( สุรเมโธ)เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย กล่าวว่าการจัดทำมหาสังฆทานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพระปลัดวัฒนา รก.จร.วัดพลายชุมพล และภาคประชาชน ที่จัดหาและนำสิ่งของ มาถวายเพื่อนำไปมอบให้กับวัดต่างๆในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ทั้งหมดจำนวน 60 ชุด เพื่อใช้ในช่วงวิกฤติโควิด 19 นี้ และขอเป็นกำลังใจให้คณะสงฆ์และประชาชนที่กำลังประสอบกับปัญหาโควิด 19 ในขณะนี้ให้ต่อสู้อุปสรรคในครั้งนี้ อย่าได้อ่อนแอต้องมีความเข้มแข็ง รักษาเนื้อรักษาตัวเอง ด้วยการบริโภคอาหารการปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะก็จะทำให้พวกเราทั้งหลายปลอดภัยจากโควิด 19 ในครั้งนี้ไปได้

ขณะที่พระปลัดวัฒนา รก.จร.วัดพลายชุมพล กล่าวถึงการทำโครงการนี้ก็เป็นการแบ่งปันสุขให้กับวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จึงสร้างมหาทานบารมีมหาสังฆทานวัดช่วยวัดขึ้นมาในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here