สุโขทัย พิธีตักบาตรสะพานบุญ เริ่มงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

2

 นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อม หัวส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ณ บริเวณวัดตระพังเงิน ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย โดยประชาชนจะร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมตักบาตรเกิดความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส ถือเป็นการรับรุ่งอรุณแห่งความสุขของเช้าวันใหม่ เป็นการเริ่มต้นที่ดี และจะส่งผลให้เกิดความสุขตลอดทั้งวัน รวมทั้งยังได้ซึมซับบรรยากาศ และร่องรอยของความสวยงาม ความสมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบัน   สำหรับกิจกรรมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ได้ถูกจัดขึ้นตามความหมายของคำว่าสุโขทัย ที่มาจากคำว่า สุขะ+อุทัย ซึ่งหมายถึง รุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นเอง และกิจกรรมนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในงาน ประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกปี และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สื่อถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนของสุโขทัยอย่างแท้จริง  ส่วนกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน นี้ ฌ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here