สุโขทัย พัฒนาชุมชนให้ความรู้ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าไทยสร้างรายได้ชุมชน

3

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  จัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อน Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าไทย และสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย มีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูทที่นำสิ้นค้ามาจัดแสดงในครั้งนี้  โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี 2565 ที่จะร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทย และสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

  โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองผู้ว่าราชการราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ  OTOP ประเภทผ้า และช่างทอผ้า จำนวน 60 กลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ที่มีลวดลาย สีสันสวยงาม ของแต่ละชุมชนท้องถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทาง การตลาด รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบลายผ้าขิดพระราชทาน“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย และช่างทอผ้าให้สามารถนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ต่อไป

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here