สุโขทัย ผู้ว่า ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือน้ำที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์

4

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดทางภาคเหนือผ่านจังหวัดสุโขทัย ทีประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก และได้วางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณ์และน้ำจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด ซึ่งทางชลประทานได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยปริมาณน้ำที่ผ่านประตูหาดสะพานจันทร์  วัดได้ประมาณ 533 ลบม/วินาที ความลึก 9.08 ม ซึ่งลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ต้องมีการเฝ้าระวังปริมาณพายุฝน ที่ยังคงตกต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝนบริเวณในจังหวัดสุโขทัย หรือฝนที่ตกจากต้นน้ำจังหวัดทางเหนือที่อาจจะส่งผลกับปริมาณน้ำที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดสุโขทัยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แม่น้ำยมไหลผ่าน และชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้รับทราบข้อมูล และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กำชับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดสาธารณภัย

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here