สุโขทัย บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ

15

 บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ ที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม ออกเสียงลงคะแนนใหม่ 2 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 สถานที่เลือกตั้ง หอประชุมอำเภอกงไกรลาศ และเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง อาคารชุมชน หมู่ 9 ตำบลกงไกรลาศ ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม ในวันนี้มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยเดินทางเข้ามาลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามมาตรการของจังหวัดสุโขทัยอย่างเคร่งครัด

  ซึ่งในวันนี้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพ.ท. สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอกงไกรลาศ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม ออกเสียงลงคะแนนใหม่ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มีมติให้ออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกงไกรลาศใหม่ ใน 2 หน่อยเลือกตั้ง เนื่องจากมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และเขต 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here