สุโขทัย บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งคึกคัก สมศักดิ์ ชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์

4

 บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย ภาพรวมในทุกพื้นที่ของสุโขทัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เวลา 08.10 น.นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายชื่ออยู่ลำดับที่ 324 หลังจากลงคะแนนได้พูดคุยกับนายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผอ.กกต.จังหวัดสุโขทัย ที่มาร่วมสังเกตุการณ์พร้อมกล่าวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆ เลือกคนดี มีความสามารถ มาบริหารท้องถิ่นเพื่อสุโขทัยจะได้มีการพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งตามหน่วยต่างๆก็เป็นไปด้วยความคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยกันเป็นจำนวนมากในเช้านี้ ด้านนายวรการ หาญทองกูล ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิของประชาชนในเช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในหน่วยเลือกตั้ง ก็จะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของจุดคัดกรอง ทั้งจุดวัดไข้ เจลล้างมือ รวมถึงประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ก็ให้ความร่วมมือในการส่วมหน้ากากอนามัยกันทุกคน และคาดว่า จะสามารถทราบผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21.00 น.ของวันนี้ และผลอย่างเป็นทางการไม่เกิน 22.00 น.

 สำหรับจังหวัดสุโขทัย มี 9  อำเภอ แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง 30 เขต มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 999 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิ 476,180 คน โดยกกต.จังหวัดสุโขทัยคาดหวัง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 80

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here