สุโขทัย นักท่องเที่ยวแห่ชมอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเปิดให้ชมฟรี

44

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายมนู พุกประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อย่างยิ่งใหญ่ โดยการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในปีนี้จัด ขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566 ภายในงานได้จัดให้มีการเฉลิมฉลอง การสักการะพ่อขุนรามฯ และไฮไลท์ของงานคือการจัดให้มีการแสดงประกอบแสงเสียงอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การทำยุทธหัตถีด้วยช้างจริง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เปิดให้ประชาชนได้ชมฟรีไปจนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้

ทั้งนี้ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณปี พ.ศ.1822 ถึงประมาณปี พ.ศ.1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง และได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมากว่า 700 ปี และ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชที่เนินปราสาท จ.สุโขทัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยนานัปการ

สำหรับกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ของจังหวัดสุโขทัย ยังจัดให้มีกิจกรรมอีกมากมายเช่น กิจกรรมประกวดลูกหลานพ่อขุนรามคำแหง  ลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน ช้อป ชิม อาหารอร่อย อาหารโบราณที่หาทานยาก ในตลาดโบราณ นั่งทานอาหารชมวิวอุทยานประวัติศาสตร์ที่สวยงาม การแสดงหมากรุกคน การจัดแสดงฉ่อยน้าโย่ง  การจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค และสินค้า OTOP ซึ่งการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จะมีไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม นี้  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here