สุโขทัย ชวนเที่ยวงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 – 19 มกราคมนี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

21

  จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เตรียมจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณปี พ.ศ.1822 ถึงประมาณปี พ.ศ.1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง และได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมากว่า 700 ปี และ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชที่เนินปราสาท จังหวัดสุโขทัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยนานัปการ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้ว่า “ถ้าไม่มีสุโขทัย คงไม่มีประเทศไทยจนทุกวันนี้”

  ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 โดยดร.มนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ทาง อบจ.สุโขทัย ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 4.5 ล้านบาท เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบูรพกษัตริย์สุโขทัย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กิจกรรมลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน การประกวดลูกหลานพ่อขุน การแสดงหมากรุกคน การแสดงแสง-เสียง ชุด “อานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ใช้ช้างจริงในการแสดง การแสดงมหรสพชุดพิเศษ พบกับ น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์ จากรายการคุณพระช่วย การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนศึกแสงอาทิตย์ อินทรชิตแผลงศรพรหมมาสตร์ โดย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย การแสดงลิเก เรื่อง ขโมยที่รัก จากคณะน้องจอย และรวมดาวศิษย์นาฏศิลปะสุโขทัย ทุกกิจกรรมเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี และชิมช็อบ ตลาดโบราณ อุดหนุนสินค้า OTOP สินค้าสหกรณ์ 4 ภาค

  จึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดสุโขทัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาร่วมงานงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม นี้ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here