สุโขทัย จัดพิธีรับไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน

0

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ พระราชทานไฟพระฤกษ์ และพระประทีป เพื่อลอยเป็นปฐมฤกษ์ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในค่ำคืนของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นที่จัดเตรียม บริเวณ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พร้อมด้วย นายอาทิตย์ สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย พลตำรวจตรีอมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จากนั้น มีการรำเทิดพระเกียรติไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และการแสดง ระบำประทีปสุโขทัย จากโรงเรียนอุดมดรุณี

โดย ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะทำพิธีอัญเชิญอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ แห่รอบเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ชื่นชมพระบารมีและความสวยงามของไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  เพื่อลอยเป็นปฐมฤกษ์ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองวันลอยกระทง

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here