สุโขทัย งานสินค้าหัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้านเมืองสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า Creative City

7

จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ อพท.4 จัดงานแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านย่านเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย “Creative City เมืองสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า” ภายใต้โครงการพัฒนายานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษของย่านเมืองสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่า Creative City

อาธิ เครื่องจักสาร เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูป การโชว์ชิ้นงานทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 30 บูท และการแสดง ศิลปะ ดนตรี พื้นบ้าน ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของย่านเมืองสร้างสรรค์  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงอาชีพ เข้าถึงการสร้างรายได้ การเข้าถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทางสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสุโขทัย การพัฒนาสร้างสรรค์เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและสร้างเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในพื้นที่ โดยได้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในชุมชน สะท้อนผ่านเรื่องราว Story ของชุมชน ย่านเมืองเก่า  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมภายในงานและเลือกซื้อสินค้ากันจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว อำนาจ สุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here