สุโขทัย ครูติดโควิด เร่งตรวจเชื้อผู้เสี่ยงทั้งครูและนักเรียนกว่า 70 คน

20

จากกรณีที่โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่งว่าติดเชื้อไวรัสโควิด 19  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา และจากการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในเด็กนักเรียนที่เป็นลูกของผู้ปกครองรายนี้ผลออกมาพบติดเชื้อเช่นกัน ขณะที่ครูในโรงเรียนแห่งนี้เป็นญาติกับครอบครัวนี้ก็ติดเชื้อโควิด 19 เช่นกัน  ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตองนำครูและนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสียงสูงกว่า 70 คนของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ไปตรวจหาเชื้อ โควิด 19 คาดจะรู้ผลในวันนี้ 

ล่าสุด ทางโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไดจัดทีมเจ้าหน้าที่ เข้าทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน ล้างทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสรวมถึงฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อ ตามห้องเรียน ทุกชั้นเรียน ห้องปฏิบัติกร  อาคารโรงอาหาร และบริเวณสนาม  เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ต่อไป ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2564  โดยจะเปิดเรียนในวันที่ 28 มิถุนายนนี้  และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน Online อยู่ที่บ้าน งดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ที่โรงเรียน ไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564  หรือจนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here