ที่วัดโภคาราม (หรือวัดดอนคา) ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มีประชาชนและนักท่องเที่ยว หลั่งไหลร่วมงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์กันอย่างคึกคัก  ทางด้านพระครูกิตติสุวรรณวัฒน์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดโภคาราม (วัดดอนคา) เปิดเผยว่าทางวัดร่วมกับคณะกรรมการวัดและชาวบ้านได้สูบน้ำใส่บริเวณรอบโบสถ์ เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าผู้แก่ เด็กๆ หนุ่มสาวและนักท่องเที่ยว ได้มาลอยกระทงรอบโบสถ์กัน เนื่องจากแต่ละปีจะมีคนจมน้ำเสียชีวิตหลายราย ทางวัดจึงเห็นว่ามีผู้สูงอายุและเด็กจำนวนมาก ที่ไม่สะดวกจะออกมาลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลอง จึงได้จัดให้มีการลอยกระทงรอบโบสถ์ขึ้น ซึ่งจัดติดต่อกันมากว่า 10 ปี โดยทุกปีทางวัดจะเน้นกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการักษาสิ่งแวดล้อม ในปีนี้ทางคณะครูนักเรียนโรงเรียน วัดดอนคา และโรงเรียนดอนคาวิทยา ได้นำกระทงที่นักเรียนทำจากวัสดุจากธรรมชาติ ไว้จำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นำไปลอยกระทงรอบโบสถ์

การลอยกระทงรอบโบสถ์ เป็นการอำนวยความสะดวกและได้คำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุและเด็ก ๆ ที่ไม่สะดวกจะเดินทางไปลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลอง เพื่อเป็นการป้องกันลดอุบัติเหตุต่าง ๆ และป้องกันอุบัติเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต รวมทั้งจะได้มีการจัดเก็บกระทงได้อย่างสะดวกแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษแล้วยังรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำคลองอีกด้วย สำหรับประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มีบุญคุณหล่อเลี้ยงชีวิตคนเรามาอย่างยาวนาน ตามความเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการปลดปล่อยทุกข์โศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ไหลไปกับสายน้ำ ให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้าในชีวิต หลังจากลอยกระทงแล้วประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ปิดทองขอพรจากหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธามาช้านาน เป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง นิกร สิงห์พิมาตร โสภณ สว่างศรี ไพรัช ภมรพล ดนัยภพ สังข์สุวรรณ สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here