สุพรรณบุรี เปิดหน่วยบริการประชาชนศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว

1

พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันเปิดจุดหน่วยบริการประชาชนศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว เพื่อบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมี พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 นายสมชาย สุจิตต์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จำกัด นางรัชนี สุจิตต์ เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี และนายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และที่ปรึกษาตำรวจท่องเที่ยวประจำหวัดสุพรรณบุรี นางดวงใจ กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมงานจำนวนมาก ตามโครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในแหล่งชุมชน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี  เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ให้เกิดความมั่นใจและความอบอุ่นใจ ที่จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวและประชาชน รวมไปถึงขจัดภัยคุกคาม ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4  จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  เพื่อมาท่องเที่ยวชมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตวิถีชุมชนและพักผ่อนหย่อนใจ ตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบกิจการค้นการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อต้องการให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันและการดูแลอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงมีโครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวรวมจำนวน 58 จุดบริการ

มงคล สว่างศรี สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here