สุพรรณบุรี อบจ.จัดประกวดคาราโอเกะผู้สูงอายุลูกกรุงลูกทุ่งชิงแชมป์จังหวัด(มีคลิป)

25

สุพรรณบุรี อบจ.จัดประกวดคาราโอเกะผู้สูงอายุลูกกรุงลูกทุ่งชิงแชมป์จังหวัด(มีคลิป)

อบจ.สุพรรณบุรี จัดประกวดคาราโอเกะ ผู้สูงอายุ ลูกกรุง ลูกทุ่งชิงแชมป์จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันรายการกรมพลศึกษา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ โดย อบจ.สุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณชน จึงได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้กับผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังเป็นการ สร้างเครือข่าย สร้างความรักความสามัคคี ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยกันและรองรับการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองดนตรีในอนาคตของจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทเพลงลูกกรุง-ลูกทุ่ง อายุ 59-63 ปี ชาย-หญิง และประเภทอายุ 64 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดแต่ละประเภทเพลง รุ่นอายุ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดของกรมพลศึกษาต่อไป

มงคล  สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-นพดล แก้วเรือง-นิกร สิงห์พิมาตร์ โสภณ สว่างศรี /สุพรรณบุรี

2 ความคิดเห็น

  1. ดีใจที่มีคนนึกถึงคนแก่ เปิดเวทีให้แสดงความสามารถ มีความสุขมากๆ ค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here