สุพรรณบุรี สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรีเตรียมจัดแข่งขันหาทิศทางสัญญาณวิทยุ

45

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพการแข่งขันหาทิศทางสัญญาณวิทยุ โดยใช้อุปกรณ์วิทยุสมัครเล่น ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายยอดชาย  สุจิตต์  นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม  2562 นี้ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันหาทิศทางสัญญาณวิทยุ โดยใช้อุปกรณ์วิทยุสมัครเล่น  หรือ ARDF ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้ชื่อ “SUPHANBURI ARDF 2019”  มีนักวิทยุสมัครเล่น จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 30 ทีม การแข่งขันหาทิศทางสัญญาณวิทยุ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อฝึกฝนการค้นหาสัญญาณเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างทักษะ และเทคนิคในการสร้างสายอากาศ การติดตั้งสถานี รวมถึงการใช้เครื่องมือค้นหาสัญญาณวิทยุ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับอาสาสมัครกู้ภัย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 

โดยการแข่งขัน “SUPHANBURI ARDF 2019 ” สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันครั้งนี้ ได้กำหนดให้ใช้พื้นที่หลัก ที่อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างสถานการณ์จำลองได้เป็นอย่างดี สำหรับการแข่งขัน  ARDF หรือ  Amateur Radio Direction Finding แปลเป็นภาษาไทยว่า กีฬาการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณวิทยุ หมายความว่า การแข่งขันที่ต้องเดินทาง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในเส้นทางที่กำหนด ภายใต้เวลาที่จำกัด เพื่อค้นหาตัว ส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งนักวิทยุสมัครเล่นส่วนใหญ่ใช้การแข่งขัน ARDF ฝึกประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่ตนมี เพื่อให้ประสบความสำเร็จและชนะเลิศในการแข่งขัน ส่วนประเภทการแข่งขันในครั้งนี้ มีการจัดการแข่งขันทั่งหมด 7 ประเภท 1.ประเภทตัวแทนสมาคม แข่งขันชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.ประเภทตัวแทน club station 3.ประเภทเยาวชนไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน 25 ปี 4.ประเภทบุคคลชายอายุไม่เกิน 40 ปี 5.ประเภทบุคคลชายอายุ 40 ปีขึ้น 6.ประเภทบุคคลหญิงทั่วไป และ7.ประเภทโอเพ่นไม่จำกัดเพศอายุและอุปกรณ์  ส่วนภายในงานมีร้านค้าอุปกรณ์สื่อสารมาจำหน่ายทุกชนิด สถานที่จัดการแข่งขันอยู่ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่องความถี่ติดต่อประสานงาน 145.650 D-600MHz Tone77 , 144.675MHz  โทรศัพท์ : 0868081746 HS1NIF 0818263679 E29EKF

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา ธีรพร ชูก้าน นพดล แก้วเรือง นิกร สิงห์พิมาตร โสภณ สว่างศรี ไพรัช ภมรพล ดนัยภพ สังข์สุวรรณ/สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here