สุพรรณบุรี วัดโภคารามเตรียมจัดประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ยิ่งใหญ่

16

วันที่ 10 พ.ย.ที่วัดโภคาราม (หรือวัดดอนคา) ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดโภคาราม (วัดดอนคา)  เปิดเผยว่าก่อนวันลอยกระทง ทางพระสงฆ์ จะร่วมกับคณะกรรมการวัดและชาวบ้าน ร่วมกันเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ ซึ่งทางวัดได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งช่วงเช้าวันที่ 11 พ.ย.ที่วัดโภคาราม จะมีพุทธศาสนิกชน และประชานจำนวนมาก เข้าวัดทำบุญวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งตรงกับเทศกาลประเพณีลอยกระทง

หลังเสร็จพิธีทำบุญผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะลอยกระทงรอบโบสถ์ เนื่องจากผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกจะออกมาลอยกระทงช่วงค่ำคืน ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ทางวัดได้ร่วมกับผู้นำชุมชนชาวบ้านดอนคา เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์อย่างยิ่งใหญ่ และงานปิดทองหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นเองและครอบครัว ประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่มีบุญคุณที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรามา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีและความเป็นมงคลกับตนเอง ทางวัดเน้นกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติเพื่อเป็นการักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทางคณะครูนักเรียนโรงเรียน วัดดอนคา และโรงเรียนดอนคาวิทยา ได้นำกระทงที่นักเรียนทำจากวัสดุจากธรรมชาติทำประกวดกันนำมาถวายให้วัดไว้จำหน่ายให้กับประชาชนนำไปลอยกระทงรอบโบสถ์ วัตถุประสงค์การจัดประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้แล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุและเด็กๆที่ไม่สะดวกเดินทางไปลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองช่วงค่ำคืน เพื่อเป็นการป้องลดอุบัติเหตุต่างๆและอุบัติเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต รวมทั้งจะได้จัดเก็บกระทงได้สะดวกและเป็นการลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง นิกร สิงห์พิมาตร โสภณ สว่างศรี ไพรัช ภมรพล ดนัยภพ สังข์สุวรรณ สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here