สุพรรณบุรี รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการอบรมสินค้าเกษตรออนไลน์ - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

สุพรรณบุรี รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการอบรมสินค้าเกษตรออนไลน์

สุพรรณบุรี รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการอบรมสินค้าเกษตรออนไลน์ 

สุพรรณบุรี รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการอบรมสินค้าเกษตรออนไลน์ 

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชู ‘ สุพรรณบุรีโมเดล ’ ดันตลาดเกษตรออนไลน์นำร่องแห่งแรกเพื่อเสริมศักยภาพเกษตรกรมืออาชีพ 4.0 เข้า ถึงยุคดิจิทัล ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสินค้าเกษตรออนไลน์  โดยมีนายภูสิต  สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และเกษตรกร   เข้าร่วมโครงการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบาย  ” การตลาดนำการผลิต ”  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จับคู่กับภาคการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ซึ่งปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเกษตรกรไทยในการจำหน่ายสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว ทำให้เกษตรกรได้ขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวกสบาย สามารถ เลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าแก่เกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าโครงการ “ ตลาดเกษตรออนไลน์ ” เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้เรียนรู้การขายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดเวทีให้ความรู้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสมัยใหม่  ยกระดับตลาดเกษตร 4.0 พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ในลักษณะ เศรษฐกิจดิจิทัล เน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรได้พบกับผู้ขายโดยตรง โดยมีกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมอาทิ ต.บ้านกร่าง ต.วังยาง  ต.หนองสาหร่าย  ต.ศรีประจันต์ ต.ดอนปรู ต.ปลายนา ต.บางงาม และต.มดแดง  ซึ่งนำสินเกษตรหลากหลายชนิด เช่น เครื่องจักรสาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  ผ้าทอ และข้าวพันธุ์ กข.43 จากกลุ่มเกษตรกรรวมใจบ้านเขาคีรี อ.เดิมบางนางบวช เป็นต้น

มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-วรเทพ บุญประเสริฐ-นพดล แก้วเรือง-โสภณ สว่างศรี-นิกร สิงห์พิมาตร์-ไพรัช ภมรพล-ดนัยภพ สังข์สุวรรณ

แทก
แสดงเพิ่มเติม

บทความใกล้เคียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close