สุพรรณบุรี ผู้ว่านำประชาชนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (มีคลิป)

3

นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณบึงระหาร หมู่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก โดยมีนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาด  นายจิรศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก นายณรงค์ชัย โภควรรณวิทย์ นายกเทศมนตรีตำบลสามชุก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่อำเภอสามชุก เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่บึงระหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและให้ประชาชนเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติ  สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี สนับสนุนปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 100,000 ตัว  บริษัทร่วมมิตร ฟาร์ม อำเภอสามชุก สนับสนุน กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในบึงละหารแห่งนี้ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ขนาดใหญ่ได้ขุดลอกปรับปรุงใหม่ มีถนนคอนกรีตรอบบึง มีเนื้อที่ 252 ไร่ เป็นแหล่งน้ำอุปโภคที่สำคัญ และส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรกรให้เกษตรกรไปใช้ในการเพาะปลูก จำนวน 1,800 ไร่ มีปริมาณน้ำไว้ สำหรับรักษาระบบนิเวศและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเกือบตลอดทั้งปี ปัจจุบันเทศบาลตำบลสามชุกได้เข้ามาพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และสนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอสามชุกอีกแห่งหนึ่งด้วย  

ภาพข่าว มงคล สว่างศรี/สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here