สุพรรณบุรี ซ้อมใหญ่การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียงงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

11

พิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริงการแสดงยุทธหัตถี ประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา มีนักแสดงหลายร้อยชีวิต ช้าง ม้า จริง สถานที่จริง ที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบิหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกถึงมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย มีความเป็นอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ โดยได้จัดงานติดต่อกันมาเป็นเวลา 62 ปี งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 15 วัน 15 คืน ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีและมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี “เจดีย์ยุทธหัตถี” อนุสรณ์สถานแห่งความเป็นไท ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยจนเป็นไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย เมื่อกว่า 400 ปีที่ผ่านมา เป็นการเทิดพระเกียรติ์ “พระองค์ดำ” และรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมของ “องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ สถานที่จริงแห่งประวัติศาสตร์ โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมภายในงาน นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยจะได้ชมการแสดงแสง สีเสียง สงครามยุทธหัตถี การต่อสู้บนหลังช้างสุดยิ่งใหญ่สมจริง ช้างชนช้าง ช้างจริง ม้าจริง ในสถานที่จริงวีรกรรมยุทธหัตถีกู้ชาติเกียรติยศไว้ในแผ่นดิน เป็นการแสดงประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา มีนักแสดงหลายร้อยชีวิต ที่ร่วมแสดงมหาวีรกรรมยุทธหัตถีครั้งนี้ จำนวน 11 รอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และของประเทศไทย ภายในงานจัดให้มีร้านธารากาชาด ร่วมชิงโชคการกุศล กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย และมีสินค้าโอทอปของดีเมืองสุพรรณบุรี มาจำหน่ายมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงอีกมากมาย การออกร้านนิทรรศการของอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ของดี วิถีคนเมืองเหน่อ การแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา จากภูผา สู่มหานที การออกร้านธารากาชาด/เฮฮาพาโชค การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆมากมาย การแสดงของวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดเงาเสียงนักร้องลูกทุ่ง การประกวดแตรวง การแสดงโขน การแสดงโปงราง การแสดงดนตรีกองดุรยางค์ทหารบก การแสดงศิลปวัฒนธรรม/การแสดงพื้นบ้าน เดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี และการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ฯลฯ

  มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา ไพรัช ภมรพล โสภณสว่างศรี นิกร สิงห์พิมาตร นพดล  แก้วเรือง ดนัยภพ สังข์สุวรรณ ธีรพร ชูก้าน /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here