สุพรรณบุรี ชาวนาได้เฮชลประทานปล่อยน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง

15

ภัยแล้งนาข้าวขาดน้ำต้นข้าวกำลังออกรวงจะยืนต้นตาย ชาวนาพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ อ.เมือง และ อ.อู่ทอง บางส่วน จ.สุพรรณบุรี ราว 200,000 ไร่ กำลังตั้งท้องใกล้จะออกรวงและบางส่วนก็กำลังจะออกรวงใกล้ที่จะเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ขณะนี้ต้นข้าวเริ่มขาดน้ำจะยืนต้นตาย  ซึ่งที่ผ่านมาชลประทานประกาศไม่ให้เกษตรกรทำนาต่อเนื่อง เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำมีน้อย ประกอบกับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนท มีปริมาณน้อย ฤดูกาลทำนาปีนี้จึงไม่มีน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ฤดูแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากนาข้าวกำลังเริ่มขาดน้ำ  

ล่าสุดนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในฤดูทำนาปีนี้ นาข้าวกำลังขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากนาข้าวกำลังออกรวงใกล้ที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ฤดูกาลนี้มีฝนน้อยทำให้หน้าแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ประกอบกับน้ำในเขื่อนแต่ละเขื่อนมีปริมาณน้อยด้วย ช่วงนี้จึงส่งผลประทบกับพี่น้องเกษตรกร ในฐานนะ รมช.เกษตรและสหกรณ์  มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จึงได้ประสานกรมชลประทาน เจ้าหน้าที่ชลประทานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อน

โดยให้สำนักงานชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมชลประทาน ให้เร่งจัดสรรน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ในเกณฑ์ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ย.-วันที่ 3 ธ.ค.2562 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รักษาเสถียรภาพของตลิ่ง พร้อมกับเพื่อใช้การอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ ไม้ผล  พืชไร่ รวมทั้งพืชสวนอื่น ๆ  และให้พี่น้องน้อเกษตรกรใช้น้ำในชีวิตประจำวันตามความจำเป็น

จึงได้มีการระบายน้ำจากประตูน้ำพลเทพ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนการขาดแคลนน้ำของพี่น้องเกษตรกร ระหว่าง  อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ อ.เมือง และ อ.อู่ทอง บางส่วน จ.สุพรรณบุรี  ซึ่งขอให้พี่น้องเกษตรกรใช้น้ำแบบประหยัด โดยเริ่มระบายน้ำระหว่างวันที่ 19-23 พ.ย.2562 โดยขอให้พี่น้องเกษตรกรงดใช้น้ำตลอดสาย ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.2562 จากนั้นให้พื้นที่ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 72+650 ถึง 74+250 ใช้น้ำ วันที่ 27-30 พ.ย. ให้พื้นที่ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 75+200 ถึง 72+650 ใช้น้ำ และวันที่ 1 ธ.ค.-วันที่ 3 ธ.ค.ให้พื้นที่ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง 57+200 ใช้น้ำ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ปฏิบัติไปตามรอบเวรการใช้น้ำอย่างเคร่งครัด และใช้น้ำเพื่อกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น

มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-ธีรพร ชูก้าน-นพดล แก้วเรือง-โสภณ สว่างศรี-นิกร สิงห์พิมาตร จ. สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here