ที่วัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 โดยมี น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สส.เขต 3 จ.นครปฐม และ พล.ต.ประเทือง เพ็ชรสีงาม พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ  และมีประชาชน ศิษยานุศิษย์ของพระครู อภัยภาดาทร หรือ หลวงพ่อขอม พระเกจิชื่อดังเมืองสุพรรณบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว ได้ผู้มีจิตรศรัทธาจากทั่วสารทิศร่วมพิธีทอดกฐินกันอย่างเนืองแน่น โดยมีการตั้งขบวนกฐินเพื่อเดินรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญสวดพุทธมนต์ในพิธี  ด้านพระครู อนุกูลปัญญาทร เจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว กล่าวว่าหลังจากที่หลวงพ่อขอม อดีตเจ้าอาวาสมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2533 ทางวัดก็ไม่ได้ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างภายในวัด กระทั่งจนเวลาล่วงเลยมาถึงทุกวันนี้ สิ่งก่อสร้างมีการทรุดโทรมหลายแห่ง จึงต้องมีการซ่อมแซมกันมากและต้องใช้กำลังเงินเป็นจำนวนมากในการซ่อมแซม สำหรับการทอดกฐินในปีนี้ทางวัดจะได้นำเงินไปซ่อมหอกลาง เป็นที่ตั้งสรีระสังขาร ร่างของหลวงพ่อขอม และจะได้นำเงินไปสร้างกุฏิให้พระสงฆ์ในวัดได้จำพรรษา เพราะกุฏิพระสงฆ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับพระสงฆ์ที่จำพรรษา

                สำหรับวัดไผ่โรงวัว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 เดิมเป็นสำนักสงฆ์บนพื้นที่ 20 ไร่ ปัจจุบันได้พัฒนาจนมีพื้นที่ทั้งหมด 248 ไร่ (วัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโพธาราม) เป็นวัดที่มีพุทธ-ศาสนิกชน และบุคคลทั่วไป นิยมเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างต่อเนื่อง หลวงพ่อขอมอดีตเจ้าอาวาสได้ดำเนินการก่อสร้าง “พระพุทธโคดม” เป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512 ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับพุทธศาสนา มากมายได้แก่  “สังเวชนียสถาน 4 ตำบล”  คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน  กับงานประติมากรรมหรือภาพปั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินรกภูมิ  รวมทั้งวรรณคดีและประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี  “พระธรรมจักร” หล่อด้วยทองสำริดใหญ่ที่สุดในโลก  “พระกะกุสันโธ”  พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก “ฆ้องและบาตร” ใหญ่ที่สุดในโลก  “พระวิหารร้อยยอด” รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย

                มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง นิกร สิงห์พิมาตร์ สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here