สุพรรณบุรีชาวบ้านร้องโรงไฟฟ้าชีวมวลและฟาร์มสุกรปล่อยกลิ่นเหม็นนับ10ปี

7

ชาวบ้านในพื้นที่หลายหมู่บ้านของ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี กว่า 250 คน เดินทางมารวมตัวชุมนุมร้องทุกข์ (บริเวณพื้นที่ด้านหน้า บริษัท เศรษฐีสุพรรณฯ)ซึ่งเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็น ที่ จ.สุพรรณบุรี นายจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกำลัง อส. นำชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตรวจพื้นที่และร่วมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีมวลชนในพื้นที่หลายหมู่บ้านของ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี กว่า 250 คน เดินทางมารวมตัวชุมนุมร้องทุกข์ (บริเวณพื้นที่ด้านหน้า บริษัท เศรษฐีสุพรรณฯ) กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็น (ซึ่งให้ข้อมูลว่าส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตตามวิถีปกติของคนในชุมชน เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปีแล้ว สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากการรั่วไหลของระบบกรองแก๊ส ฯลฯ ในการประกอบกิจการของโรงไฟฟ้า (จำนวน 3 โรง) และฟาร์มหมู (จำนวน 1 โรง) โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ฝ่ายปกครอง นายก อบต.สนามคลี ผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ พร้อมทหาร และตำรวจ ฯลฯได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับตัวแทนผู้ร้องทุกข์ โรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมชี้แจงข้อเสนอและแนวการแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อเท็จจริง/ข้อกฏหมายให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับทราบ (ทางด้านโรงงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมออกมาชี้แจงด้วยตนเอง)  ทั้งนี้ การที่โรงงานไฟฟ้าชีวมวลฯ บริษัท เศรษฐีสุพรรณ จะขอระยะเวลาในการแก้ไขอีก 45 วันนั้น ทางกลุ่มผู้ร้องทุกข์รับข้อเสนอได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดขั้นตอนในการแก้ไขให้ชัดเจน รวมถึงให้มีตัวแทนกลุ่มฯ เข้าร่วมตรวจสอบด้วยทุกครั้ง ซึ่งหากพ้นกำหนด 45 วันแล้ว โรงงานฯ พร้อมส่วนราชการจะต้องแจ้งว่ามีมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างไร ฯลฯ ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้นัดหมายตัวแทนผู้ร้องทุกข์ โรงไฟฟ้าฯ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือพร้อมเจรจาอีกครั้ง กลุ่มมวลชนรับทราบด้วยความเข้าใจ และเดินทางกลับโดยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่มาร่วมเรียกร้องครั้งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าหากครบกำหนดเวลาแล้วทางโรงไฟฟ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ขอให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งปิดเนื่องจากชาวบ้านทนรับกรรมานานอีกทั้งตัวผู้บริหารโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังพูดจาลักษณะข่มขู่ชาวบ้านด้วยนอกจากนี้ทางโรงงานยังได้ลักลอบนำน้ำโมลาสแอบไปทิ้งตามถนนใกล้บ้านเรือนประชาชนส่งกลิ่นถึงหน้าบ้านและน้ำโมลาสที่นำไปทิ้งบนถนนยังไหลลงสู่คลองสาธารณะ ทำให้ปลาในคลองตาย พืชผัก และข้าวในนาของชาวบ้านได้รับความเสียหาย แล้วยังมีการแอบอ้าง นายก อบต.ว่าเป็นคนอนุญาตให้นำไปทิ้งล่าสุด นายก อบต.ตลิ่งชัน ได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สระแก้ว ไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไป

มงคล สว่างศรี สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here