สุดอลังการณ์..ประเพณีล่องสะเปา 1 เดียวประเทศไทย

13

บรรยากาศลอยกระทงล่องสะเปา เริ่มขึ้นแล้ว โดยเฉพาะชาวบ้าน บ้านฟ่อน หมู่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดงานล่องสะเปา พร้อมทำพิธีขอคะมาแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นพิธีที่ทำสืบทอดมายาวนาน โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยความร่วมมือของชุมนและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งชุมชนแห่งนี้ถือว่าได้ จะจัดกิจกรรมล่องสะเปาก่อนใครโดยถือปฏิบัติสืบถอดมายาวนาน ทั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์รักษาประเพณี พื้นถิ่น โบราณให้คงอยู่สืบทอดต่อไปเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ร่วมใจกันประดิษฐ์สะเปา ที่เป็นแนวคิดของชุมชน ต่างสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้ ร่วมชื่นชมกับกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทางชุมชนได้นำขบวนสะเปาเข้ามาตั้งแถวที่บริเวณหน้าวัดบ้านฟ่อนแห่งนี้ ก่อนที่จะแห่ไปตามถนนในหมู่บ้าน แล้วไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาฯติดท่าน้ำวังบ้านฟ่อน จากนั้นนายไพฑูรณ์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้เป็นประธานประกอบพิธี ขอคมาแม่น้ำวัง เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนที่ได้อาศัยแม่น้ำวังในการดำรงชีพมายาวนานจนถึงปัจจุบันซึ่งสายน้ำวังแห่งนี้ไม่เคยแห้งขอด หล่อเลี้ยงชาวลำปางและอีกหลายจังหวัด ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นความเชื่อสืบสานมายาวนานและปฏิบัติสืบทอดมาตลอดทุกๆปีโดยไม่ให้เสื่อคลายลงไป นอกจากนี้ยังเป็นผลดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วยเพราะมีประชาชนนักท่องเที่ยวต่างเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทำให้บรรยากาศการจัดงานครั้งนี้คึกคักเป็นอย่างมาก.

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำปาง.

ขอขอบคุณภาพ ขวัญสุริยัน ศรีวิกูล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here