สีสันกีฬาพื้นบ้านเตะปี๊บไกล (อ่างทอง)

92

บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย เรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด  เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อำเภอเมืองอ่างทอง  ครั้งที่9 (ตลาดกรวดเกมส์)  เพื่อสร้างภายในองค์กรท้องถิ่น  ให้มีความรักความสามัคคี  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  เป็นผู้รู้จักแพ้  ชนะ  และการให้อภัยซึ่งกันและกัน  ซึ่งสีสันความสนุกสนานจากการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในครั้งนี้  ได้แก่การแข่งขัน  เตะปี๊บไกล  ที่ทางเทศบาลตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องส่งผู้เข้าแข่งขั้นที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป  โดยทางเจ้าภาพคือองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด  ได้ส่ง นาย วีระชัย  พุ่มขุน วัย 67 ปี  รองนายก อบต.ตลาดกรวด  เข้าแข่งขัน  ซึ่งนายวีระชัย  ก็ได้เตรียมพร้อมจัดเต็มเพื่อการแข่งขันในครั้งนี้  โดยได้ไปซื้อรองเท้าหัวเหล็กมาใหม่และใส่ฝึกซ้อมเตะปีบอยู่ที่สนามกีฬา อบต.ตลาดกรวด  เป็นเวลา 2 วัน  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่กองเชียร์  และเมื่อมาถึงการแข่งขันจริง ๆ  ไม่รู้ว่า นาย วีระชัย  เกิดอาการประหม่าหรือตื่นเต้น  โดยวิ่งไปเตะปี๊บเต็มแรง  แต่ปี๊บดันลอยไปไกลไม่ถึง 5 เมตร  จนต้องเดินหนีออกนอกสนาม ท่ามกลางกองเชียร์ที่คอยลุ้นให้กำลังใจกันสุดเหวี่ยง  สร้างความสนุกสนานเฮฮาแก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here