สินค้าเกษตร สินค้าชุมชนมีที่ขาย ณ PTT Station วังทอง พิษณุโลกนะ จะบอกให้ ? คำรณค้นความจริง 61-11-19

0

สินค้าเกษตร สินค้าชุมชนมีที่ขาย
ณ PTT Station วังทอง พิษณุโลกนะ จะบอกให้ ?
รายการ คำรณค้นความจริง
พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับพื้นที่เอกชน ที่ให้ชาวบ้านนำสินค้ามาขาย สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
ตลาดเกษตรชุมชน ที่ อ.วังทอง พิษณุโลกนะ จะบอกให้

ติดตามได้ในช่วงรายการตู้ ปณ.ข่าว 3
ทางช่อง 28 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 15.20 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here