สินค้าอุปโภคบริโภคจากเกษตรกร9จ.ภาคกลางสแกน QRcode สสก.1ชัยนาทนะจะบอกให้

12

สินค้าอุปโภค บริโภคจากมือเกษตรกรใน 9 จ.ภาคกลาง จะถึงมือท่านทันที ถ้ามีการสั่งซื้อทางออนไลน์ สแกน QR code นี้ เป็นฝีมือของ สสก.1 ชัยนาทนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here