สิงห์อาสา ลงพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย มอบเสื้อกันหนาวในภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง

22

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพ.ย. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตและบางรายมีอาการเจ็บป่วยจากภัยหนาว

ล่าสุด สิงห์อาสา ร่วมกับ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 10 สถาบัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.เลย

จัดกิจกรรม “สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” ที่บ้านห้วยน้ำผัก ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้ชายแดนประเทศลาว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ที่กำลังประสบภัยหนาวโดยในช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำเพียง 10 องศาเซลเซียส ส่งมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ประชาชนกว่า 1,000 ตัว ช่วยคลายความหนาวและเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญภัยหนาวและวิกฤติโควิดอีกด้วย โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยมีคุณวิรัตน์ กาลภูมิ กำนันตำบลแสงภา, คุณประดิษฐ สุริ ผู้ใหญ่บ้านบ่อเหมืองน้อย, คุณสง่า บุญธรรม ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำผัก และชาวบ้านร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ สิงห์อาสา ได้ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานการณ์อุทกภัย เหตุภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ มาจนถึงภัยหนาวที่ส่งผลกระทบในพื้นที่สูงในภาคเหนือและภาคอีสานของไทย ส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่พี่น้องประชาชน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และส่งมอบกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านทุกวิกฤตปัญหาไปได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here