สิงห์อาสา ระดม เครือข่ายนักศึกษาฯ ภาคกลาง 10 สถาบัน ลงพื้นที่สิงห์บุรี กำจัดผักตบเปิดทางระบายน้ำรับมือน้ำท่วม

11

สิงห์อาสา ระดมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคกลาง 10 สถาบัน และ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด บริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและขยะ ที่กีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาดลอกคูคลอง เพื่อทำให้การระบายน้ำดีขึ้น รองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ภายใต้โครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” โดยเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี ซึ่งครั้งนี้จัดที่ ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัทบุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด บริษัทในเครือ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา, องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา, โครงการชลประทานสิงห์บุรี กรมชลประทาน, สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารสิงห์บุรี, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดอินทร์บุรี-สิงห์บุรี, สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัย อยุธยา และเครือข่ายสิงห์อาสา 10 สถาบันการศึกษาภาคกลาง พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ ริมลำน้ำแม่ลา วัดแหลมคาง ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จัดโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ร่วมกันกำจัดผักตบชวารวมถึงเก็บขยะที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ซึ่งลำน้ำดังกล่าวเป็นลำน้ำที่สำคัญของชาวอ.อินทร์บุรี อ.บางระจัน อ.เมืองสิงห์บุรีและเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง โดยก่อนนี้ได้จัดกิจกรรมที่ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “พื้นที่ภาคกลาง เป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม เมื่อเข้าหน้าฝน จะมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง หากการระบายน้ำเป็นไปได้ดีก็จะลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้ ที่ผ่านมา สิงห์อาสา พร้อมด้วยเครือข่ายฯ ได้ทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและขยะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่กีดขวางทางน้ำ ผ่านโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสิงห์อาสาชวนชาวบ้านในพื้นที่ ต.แม่ลา จ.สิงห์บุรี ช่วยกันเก็บผักตบชวา ซึ่งผักตบชวาที่เก็บได้จะนำไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป”

คุณบุญเลิศ นาคอุไร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด เผยว่า “เผยว่า “สิงห์บุรี คือ บ้านหลังใหญ่ของบริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ที่เราทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้นำศักยภาพที่มีทั้งองค์ความรู้ ทรัพยากร เครือข่าย รวมไปถึงผลผลิตต่างๆ เข้าไปสร้างความสุขและดูแลคุณชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงห์บุรีให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การจัดรถพุ่มพวงบรรทุกผักผลไม้จากแปลงเกษตรปลอดสารพิษที่ปลูกภายในบริษัทฯ ออกไปแบ่งปันคนในชุมชนรอบๆ, การแก้ไขปัญหาและดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชาวสิงห์บุรีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในทุกๆปี เราก็ได้ผนึกกำลังกับเครือข่ายสิงห์อาสาลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและขยะที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราตั้งใจเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องชาวสิงห์บุรี ตามแนวคิดและวิถีปฎิบัติที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ“องค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”

นายอนันยช จันทร์หอม นักศึกษาปวศ.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กล่าวว่า “ผมเกิดและโตที่จ.สิงห์บุรี ปัญหาที่พบมาตั้งแต่เด็กคือปัญหาน้ำท่วม ซึ่งผักตบชวาและขยะก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไม่ระบายจนเกิดน้ำท่วม วันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้านเกิดตัวเอง ทำให้สภาพแวดล้อมของชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และยังป้องกันน้ำท่วมได้อีกด้วย ต้องขอบคุณสิงห์อาสาที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมา ทำให้ผมและเพื่อนๆ ทั้งในวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ได้มีโอกาสดูแลท้องถิ่นของตนเอง ”

ทั้งนี้ เครือข่ายสิงห์อาสา 10 สถาบันการศึกษาภาคกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี, วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท, วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  โดยผักตบชวาที่เก็บขึ้นมา สิงห์อาสา ได้ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนวิธีการแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการเกษตรให้แก่ชาวบ้าน และร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี สร้างเครื่องตัดย่อยผักตบชวาเพื่อแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ กิจกรรม กำจัดผักตบชวา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวากีดขวางทางเดินน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่สร้างผลกระทบให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาสิงห์อาสา พร้อมด้วยบริษัทในเครือบุญรอดฯ ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคกลาง ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษามากกว่า 20 สถาบัน และเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ร่วมกันผนึกกำลังดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เช่น นครปฐม, อยุธยา, สิงห์บุรี และปทุมธานี ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here