สิงห์อาสา ผนึกกำลังพันธมิตรในพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย อย่างต่อเนื่อง

6

จากผลการทบของพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” จนทำให้เกิดอุทกภัยฝนตกหนักต่อเนื่องในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน ได้ประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ทำให้ชาวบ้านได้ถูกผลกระทบ สิงห์อาสา เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ได้ร่วมกับ หลายๆหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการช่วยเหลือที่ผ่านมา ของกลุ่มสิงห์อาสา มี ปริมาณ น้ำดื่มสิงห์ กว่า 400,000 ลิตร, ข้าวสาร 50 ตัน, อาหารปรุงสุก (ข้าวกล่องพร้อมทาน) 10,000 ชุด

ทั้งนี้ตั้งแต่พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยระดับน้ำเริ่มลดลง สิงห์อาสาและเครือข่ายนศ.ได้ลงพื้นที่ฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร, โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ฯลฯ ซึ่งการลงพื้นที่นอกจากจะช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัย โรงเรียน สาธารณประโยชน์ให้กลับใช้งานได้แล้ว ยังช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจชาวบ้านให้กลับมาเข้มแข็งได้อีกหนึ่งทางด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here