สิงห์บุรี อบต.ท่าข้าม รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างเก็บกักน้ำ เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

18

นายแสน สุรวิญญูวร ปลัดอาวุโสอำเภอค่ายบางระจัน เปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างเก็บกักน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานและมวลชน ร่วมทำความสะอาดภาชนะโอ่งเก็บน้ำและเติมน้ำสะอาดใส่ในภาชนะ ให้แก่ครัวเรือนที่สำรวจที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับให้ความรู้กับประชาชนให้มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้รับการประสานจากอำเภอค่ายบางระจันว่าเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอค่ายบางระจัน นำร่อง ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกด้านการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงบูรณราการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมสำรวจทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซมและจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมจะได้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลน       

ภาพ-ข่าว รวีภัทร์ ชัยบุรินทร์ ผู้สื่อข่าวสิงห์บุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here