สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 จัดพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

6

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 จำนวน 6 โรงเรียน  เป็นจำนวน เงิน 235 ,540 บาท  และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จำนวน 1 โรงเรียน  เป็นจำนวน เงิน 35 ,500 บาท  รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน  เป็นเงินจำนวน  311 ,040 บาท

 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฏิ์) / โรงเรียนวัดสายชล ณ รังสี / โรงเรียนวัดจรเข้น้อย / โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ / โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ / โรงเรียนสุเหร่าแคราย และโรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว และ ศูนย์พักคอย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ได้นำเงินพระราชทานดังกล่าว ไปเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือดำเนินการของสถานที่กักตัว เช่น ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซม /ปรับปรุงอาคาร ค่าใช้จ่ายทำความสะอาดอาคารสถานที่ห้องน้ำ และเป็นค่าเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เป็นต้น ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทีมีต่อพสกนิกร ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดี มีคุณภาพร่างกายอย่างเท่าเทียม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

โดยมีนายเอกวัฒน์  ล้อสุขนิรันดร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีฯ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here