สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ 3 คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพและเป็นตัวแทนในการร่างกฎหมาย(มีคลิป)

3
สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ 3 คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพและเป็นตัวแทนในการร่างกฎหมาย(มีคลิป) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณะสุข  จัดให้มีประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 เพื่อคัดเลือก ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยนายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชลจังหวัดอุทัยธานี เป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขต 3ภาคเหนือตอนล่าง  รู้จักเรื่องสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และรวมไปถึงการร่างกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ-ข่าว   นันทศักดิ์ วัฒนพานิช  ผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here