สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ ออกตรวจเรือประมงทะเล

2

ท่าเทียบเรือ ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบูรณาการออกตรวจเรือประมงทะเลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด สนง.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด สนง.แรงงานจังหวัด สนง.จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา และอำเภอบางปะกง

โดยใช้เรือกรมเจ้าท่า 304 จากศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล จังหวัดชลบุรี การตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี ไม่พบแรงงานเด็ก แรงงาน บังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ภาพ-ข่าว สมสักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here