สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีมอบใบรับรองและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการ

5

ที่ห้องประชุมมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายอภิชัย  อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 12 แห่ง  , มอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 28 แห่ง และใบประกาศเกียรติคุณฯ และมอบตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) จำนวน 2 แห่ง       

สำหรับการมอบใบรับรองและเกียรติบัตรสถานประกอบการกิจการ ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้สถานประกอบกิจการมีความสามารถในการแข่งขันมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน เปป็นไปตามกฏหมายและหลักการสากล และทำให้ไม่มีปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการกิจการ ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here