สำนักงานพื้นที่พิเศษ (อพท.๔) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชนสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน จังหวัดสุโขทัย

9
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ และเจ้าหน้าที่ อพท.๔ ได้ดำเนินการกิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชนสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน จังหวัดสุโขทัย  โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย อสมท.สุโขทัย เครือข่ายสมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย เครือข่ายชมรมนักข่าวสุโขทัย สมาคมท้องถิ่นแผ่นดินพระร่วง(สทร.)หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์เสียงชนบท ผู้สื่อข่าว ช่อง๓ ,๗,๙ เพจออนไลน์สุโขทัย ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ  ห้องประชุม สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔

พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท. ๔) กล่าวว่า อพท.๔ เล็งเห็นถึงความสำคัญเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการ สร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเผยแพร่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย การประชุมในครั้งนี้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อนำเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน และแผนการดำเนินงาน ผลลัพท์ที่ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านพร้อมจันทร์คาเฟ่ ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อพท.๔ บูรณาการทำงานร่วมเครือข่ายสื่อมวลชน สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย สร้างการรับรู้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการบูรณาการ การทำงานร่วมกันต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here