สำนักงานชลประทานที่12เผยสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง(มีคลิป)

2

ที่บริเวณสำนักงานชลประทานที่12 เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท  นายสุรชาติ  มาลาศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ในขณะนี้ อีกทั้งยังวอนขอความร่วมมือเกษตรกรที่กำลังจะทำการปลูกข้าวต่อเนื่อง ให้งดออกไปก่อน เพื่อสงวนน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็น

สำนักงานชลประทานที่12เผยสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง(มีคลิป) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โดยนายสุรชาติ  มาลาศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12 เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาที่ ได้รับน้ำจาก เขื่อนใหญ่ จากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  มีการระบายน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเขื่อนภูมิพล มีการระบายน้ำอยู่ที่ 7ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  เขื่อนสิริกิติ์ มีการระบายน้ำอยู่ที่ 4ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีการระบายน้ำอยู่ที่ 1 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่า สถานการณ์น้ำในปัจจุบันเปลี่ยนไป ต้องมีการใช้น้ำอย่างประหยัด และปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่มองเห็นก็คือพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่12 ได้มีการเพาะปลูกข้าวไปแล้ว กว่า 2 ล้านไร่เศษ ซึ่งเข้าเป็นเดือนที่4 แล้ว ใกล้ที่จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วการใช้น้ำก็จะลดลงในด้านของภาคเกษตร แต่ในส่วนของภาคของการอุปโภค-บริโภค หรือภาคของการรักษาระบบนิเวศ และด้านการประปาก็ยังคงอยู่ต้องไม่ให้ขาดแคลน ส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนื่องจากได้รับอิทธิพลมีฝนตกชุกในภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมจะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณสูงขึ้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีระดับน้ำอยู่ที่14.01 เมตร รทก. ปัจจุบันมีน้ำอยู่ที่ 15 เมตร รทก. ซึ่งระดับน้ำดังกล่าวจะคงอยู่ประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดระดับลงหากมี่ฝนตกลงมาอีก ซึ่งสำนักงานชลประทานที่12 ได้มีกรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบ และได้เน้นยำเรื่องของการทำนาต่อเนื่องนั้นขอให้เกษตรกรงดการทำนาออกไปก่อนเพื่อเป็นการสงวนน้ำไว้ใช้เรื่องของการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศเป็นสำคัญไว้ก่อน

สำนักงานชลประทานที่12เผยสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง(มีคลิป) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ส่วนเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเมื่อฝนไม่ตกติดต่อกันมานานเป็นเดือน และค่าฝนเฉลี่ยประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของบางพื้นที่ สิ่งที่เห็นอยู่คือระดับน้ำค่อนข้างจะต่ำบางจุดไม่สามารถจะส่งน้ำได้ตามธรรมชาติ ทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่12 ได้มีการกระจายเครื่องสูบน้ำ จำนวน 100 เครื่อง ไปตามโครงการชลประทานทั้ง 17 แห่ง ที่รับผิดชอบ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  หรือคลองต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงนี้

สำนักงานชลประทานที่12เผยสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง(มีคลิป) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

และสุดท้ายอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำให้ทราบว่าพื้นที่ใด ใกล้ที่จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ก็ขอให้สงวนน้ำเอาไว้ แบ่งให้เกษตรกรที่ข้าวตั้งท้อง และขอให้งดทำนาต่อเนื่องโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายต่อผลผลิตที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาพ-ข่าว  ส.อ.วรชล  ฟักขาว  จ.ชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here